Умови здійснення фінансової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності


Основними критеріями для надання фінансової підтримки є відповідність проекту підприємницької діяльності державним, галузевим та регіональним програмам, його значення для соціально-економічного розвитку держави, регіону, конкурентоспроможності продукції та кредитоздатності підприємства. Фінансова підтримка надається суб’єктам підприємницької діяльності недержавного сектора економіки на принципах поворотності та платності у таких формах як кредит і лізинг та інше, за наступними пріоритетними напрямками:

  • переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування;
  • виробництво будівельних матеріалів і елементів будівельних конструкцій;
  • будівництво житла та соціальних об’єктів;
  • виробництво фармпрепаратів;
  • виробництво товарів широкого вжитку;
  • організація та надання побутових послуг населенню.

Кошти надаються на строк до 3-х років та при наявності застави, поручництва або гарантій повернення позики. Річна відсоткова ставка за користування фінансовою підтримкою не перевищує облікову ставку Національного банку України. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті у безготівковій формі.

Суб’єкти підприємницької діяльності, зацікавлені в отриманні фінансової підтримки, заповнюють відповідну заяву-анкету для участі в конкурсі. При позитивному рішенні конкурсної комісії та при наявності фінансових ресурсів заявник запрошується до подальшої співпраці.