Архив рубрики: ‘Інноваційний менеджмент’

Елемент стохастичності

Проблема полягає в тому, щоб запобігти надто суб’єктивній оцінці чинників. Якщо ввести в основну схему бальної оцінки елемент стохастичності (випадковості), можливо одержати точніші результати.

Подробнее »

Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності

Художники також створюють свої «світи» – витвори мистецтва, в які глядачі можуть увійти всередину і відчути, що там щось відбувається. Подробнее »

Екологічний ефект

Економічним ефектом називається результат, який одержують унаслідок витрат на розвиток господарювання (впровадження інноваційних проектів у виробництво), що дає змогу збільшувати виробництво засобів виробництва, предметів ужитку, послуг за певний період. Економічний результат оцінюється системою вартісних показників і критеріїв. Подробнее »

Види ефективності (ефектів)

Розмір ефекту від реалізації нововведень безпосередньо визначається очікуваною їх ефективністю, яка виявляється як: • поліпшення використання ресурсів; • збільшення обсяг продажу; • одержання прибутку від упровадження винаходів, патентів, ноу-хау, ліцензійної діяльності; • зміна асортименту продукції та поліпшення його якості, створення нових товарів і послуг, що повніше задовольняють потреби споживача; • зміна умов праці та підвищення її ефективності; • приріст і накопичення нових знань, умінь і навичок; • підвищення кваліфікації робітників; • можливість навчання, зміни професії і соціального статусу працюючого; • підвищення рівня задоволеності умовами та змістом праці, можливість самореалізації; • поліпшення системи управління й організації як виробництвом, так і суспільством у цілому (розвиток демократії, гуманізації управління, упровадження принципів самовдосконалення соціотехнічних систем); • зміна якості і стилю життя людей, формування нової культури. Отже, ефективність інноваційної діяльності визначається її конкретною спроможністю створювати інновації, які зберігають відповідну кількість праці, часу, матеріально-технічних ресурсів, коштів у розрахунку на одиницю всіх необхідних і передбачених корисних ефектів продуктів, послуг, технічних систем або дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів споживання, які створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних відносин.

Подробнее »

Процес дисконтування

Виходячи з цього, ефективність інноваційної діяльності слід визначати з урахуванням таких підходів: 1) оцінка економічної ефективності нововведення стосовно підприємства, тобто як воно забезпечує конкурентоспроможність, прибуток і фінансову стабільність підприємства; 2) оцінка ефективності управління інноваційною діяльністю з погляду забезпечення неперервності інноваційного процесу і досягнення кінцевої мети одержання новинок (продукту, технологій), які відповідають вимогам ринку; 3) урахування часу, тобто здатність одержувати необхідні результати за визначений проміжок часу. На думку Герасимова, тільки єдність вищезазначених компонентів дає змогу охарактеризувати ефективність управління інноваційною діяльністю, що здійснюється на підприємстві. Подробнее »

Сутність проблеми оцінювання ефективності інновацій

У наш час в усіх країнах світу розробляються екологічно орієнтовані концепції розвитку і впроваджуються в життя. Подробнее »

Промислові відходи

Наприклад, за прогнозами вчених, у найближчі 50 років людство буде освоювати море й експлуатувати його як інтегральну частину нашої планети: для відпочинку, як джерело їжі, мінералів, як реальний життєвий простір. На даний час тільки 5 % морської території добре вивчено.

Подробнее »

Процеси мобільності та міграції населення

До найважливіших екологічних проблем, що з’явилися внаслідок інноваційної діяльності і які потребують негайного вирішення, належать: • глобальні зміни клімату – так званий «парниковий ефект», який виникає в результаті концентрації вуглекислого газу, що призводить до потепління, підвищення температури на планеті; • руйнування озонового шару і виникнення озонових дір; • повені і посухи та нестача питної води; • забруднення повітря настільки, що це стає небезпечним для здоров’я людей; • зниження родючості сільськогосподарських ґрунтів; • вимирання багатьох видів рослин, птахів, тварин; • знищення лісів у процесі господарської діяльності, лісові пожежі; • накопичення відходів людської діяльності. Подробнее »

Тенденція недовговічності

На міжнародному рівні прискорюються процеси транс-націоналізації, поглиблюється міжнародний поділ праці, формується всесвітня інноваційна сфера на базі науково-дослідної мережі, що охоплює весь світ, виникають нові професії, ускладнюється структура життя, наприклад, системний аналітик, програміст, комп’ютерщик, кодувальник, бібліотекар, що працює з магнітними дисками, – це лише мала частка тих, чия діяльність пов’язана з комп’ютерами. Усе це потребує нових видів спеціальних знань, старі професії втрачають свою властивість і поступово зникають. Подробнее »

Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним середовищем

Друга половина XX ст. і початок XXI ст. характеризуються глибоким впливом науково-технічного прогресу на розвиток світової цивілізації, що зумовлює її корінні зміни. Подробнее »